:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ขณะนี้อยู่ในช่วงปรับปรุงเว็บไซต์

หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสารฯสุขศึกษาฯ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบนักเรียนที่จบปีการศึกษา2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
 
 
 
 


รายชื่อผู้สมัครระดับชั้นม. 1
รายชื่อผู้สมัครระดับชั้นม. 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

   
     
   
     

 

โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม.10160
โทร. 02-410-2396  E-mail admin@chaichimplee.ac.th
<