เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
คำขวัญประจำโรงเรียน
คติธรรมประจำโรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
องค์กรหลักของโรงเรียน

        บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารงบประมาณ
งานกิจการนักเรียน
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสารฯสุขศึกษาฯ
ลูกจ้างประจำและพนักงาน
 
            ดาวน์โหลด
ตารางเรียน
ใบขออนุญาตผู้ปกครอง
นพ16 คำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
 
 
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 มี.ค.63 ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/2562 (0,ร,มส,มผ)
วันที่ 13-17 มี.ค.63 นักเรียนทุกระดับชั้นสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ของภาคเรียนที่2/2562
วันที่ 30 มี.ค.63 ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ของนักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
วันที่ 31 มี.ค. 63 ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ของนักเรียนชั้น ม.3เเละ ม.6
- นักเรียนชั้นม.3 เเละม.6 รับวุฒิการศึกษา (ปพ.1)เเละใบประกาศนียบัตร (ปพ.2)
 
กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์
   
   
   
ดูผลการเรียนแบบรายภาคทุกภาคเรียนและแบบ ปพ.1
                  

คลิกที่นี่เพื่อดูผลการเรียน

นายชัยเดช  ไสยเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 

 
 


 

โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม.10160
โทร. 02-410-2396  E-mail admin@chaichimplee.ac.th
<