ปญฺญา โลกัสมิ ปชฺโชโต ปัญญา เป็นแสงสว่างในโลก
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
คำขวัญประจำโรงเรียน
คติธรรมประจำโรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
องค์กรหลักของโรงเรียน

        บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารงบประมาณ
งานกิจการนักเรียน
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสารฯสุขศึกษาฯ
ลูกจ้างประจำและพนักงาน
ครูฝึกประสบการณ์
            ดาวน์โหลด
ตารางเรียน
ใบขออนุญาตผู้ปกครอง
นพ16 คำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
 

 

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
1-5 ส.ค. 59 กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน
7 ส.ค. 59 - ออกเสียงลงประชามติ -
11 ส.ค. 59 พิธีถวายพระพรฯ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
17 ส.ค. 59 กิจกรรมนำเสนอโครงงานชุมนุม และหารายได้
18 ส.ค. 59 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
26 ส.ค. 59 เลือกตั้งประธานนักเรียน
ส.ค. 59 กิจกรรมละคร "ตนทำ คนดู"

เด็กชายบ๊อบลูน ยาดาฟ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขัน  Story telling เรื่อง Rabit and Turtle

ฝึกซ้อมโดย ครูสุพรรณ สาระบุตร และครูปิญาภรณ์ สิงห์บุญ

 
กิจกรรมเดือนสิงหาคม 2559
นักกีฬายูโดได้รับเหรียญทอง เงิน และทองแดง การแข่งขันยูโด มหาชัยแชมป์เปี้ยนชิป ประจำปี2559...ดูภาพ
พิธีมอบเกียรติบัติธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา2558 19ส.ค.59...ดูภาพ
พันเอกมนต์ชัย สงข์สีเหลือบ บรรยายบรรยายเรื่อง "พระคุณแม่"...ดูภาพ
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์คณะครูโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม และศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย เขตภาษีเจริญ 15ส.ค.59...ดูภาพ
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18ส.ค.59...ดูภาพ
กิจกรรมวันเฉลิมฯ และวันแม่แห่งชาติ...ดูภาพ
เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 8ส.ค.59...ดูภาพ
กิจกรรมรณรงค์การออกเสียงลงประชามติ 4ส.ค.59....ดูภาพ
อบรมระบบเช็คเวลาเรียน 1ส.ค.59...ดูภาพ
กิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2559
นักเรียนรับทุนเจ้าอาวาส่วัดชัยฉิมพลี 31 ก.ค.59...ดูภาพ
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ...ดูภาพ
ข่าวการศึกษา จากเว็บไซต์ kruthai.info
ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิงค์ที่น่าสนใจ

AmazingCounters.com


 

โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม.10160
โทร. 02-410-1662   โทรสาร 02-410-2396 E-mail admin@chaichimplee.ac.th

<