ปญฺญา โลกัสมิ ปชฺโชโต ปัญญา เป็นแสงสว่างในโลก
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
คำขวัญประจำโรงเรียน
คติธรรมประจำโรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
องค์กรหลักของโรงเรียน

        บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารงบประมาณ
งานกิจการนักเรียน
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสารฯสุขศึกษาฯ
ลูกจ้างประจำและพนักงาน
ครูฝึกประสบการณ์
            ดาวน์โหลด
ตารางเรียน
ใบขออนุญาตผู้ปกครอง
นพ16 คำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
 

 

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
6 ก.ย. 59 ตรวจสุขภาพประจำปีของครู และนักเรียน
9 ก.ย. 59 ละครคนทำคนดู
21 ก.ย. 59 กิจกรรมกราบครู...ลาศิษย์
23, 26-28 ก.ย. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
   

ฅนทำคนดู เรื่อง ขุนช้างขนแผน
9 ก.ย. 59

เด็กชายบ๊อบลูน ยาดาฟ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขัน  Story telling เรื่อง Rabit and Turtle
ฝึกซ้อมโดย ครูสุพรรณ สาระบุตร และครูปิญาภรณ์ สิงห์บุญ
 
กิจกรรมเดือนกันยายน 2559
ละครคนทำฅนดู เรื่องขอนช้างขุนแผน 9ก.ย.59...ดูภาพ
ตรวจสุขภาประจำปีของคณะครู และนักเรียน 6 ก.ย. 59...ดูภาพ
กิจกรรมเดือนสิงหาคม 2559
นักกีฬายูโดได้รับเหรียญทอง เงิน และทองแดง การแข่งขันยูโด มหาชัยแชมป์เปี้ยนชิป ประจำปี2559...ดูภาพ
พิธีมอบเกียรติบัติธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา2558 19ส.ค.59...ดูภาพ
ข่าวการศึกษา จากเว็บไซต์ kruthai.info
ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิงค์ที่น่าสนใจ

AmazingCounters.com


 

โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม.10160
โทร. 02-410-1662   โทรสาร 02-410-2396 E-mail admin@chaichimplee.ac.th

<