ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พฤศจิกายน

ข่าวประชาสัมพันธ์

รอการอัพเดต

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รอการอัพเดต

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รอการอัพเดต

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมภาคเรียนที่ 2/2562

กิจกรรม ประชุมผผู้ปกครอง

โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม นำโดย นายชัยเดช ไสยเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน เเละคณะครูจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 


กิจกรรม

รายละเอียด

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม

รายละเอียด

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม

รายละเอียด

 

 

 

 

นายชัยเดช ไสยเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม

 สามารถดูผลการเรียนแบบรายภาคทุกภาคเรียนและแบบ ปพ.1
>>> DooGrade ได้ที่นี่